Loading...

מפל מים לגינה במראה פלחי אבן

9,900.00

מפל מים לגינה או מפל מים לגג כמו בדוגמה כאן. מפרוסות במראה אבן עבודת יד מופחתות משקל
המחיר בהתאם לגודל. המחיר יכול להיות פחות או יותר בהתאם לגודל ומורכבות העבודה. ניתן לקבל בגימורים שונים גלילי /כורכרי/בזלת ועוד