Loading...

מזרקות לגינה במראה פלחי אבן

13,000.00 9,900.00

מזרקות לגינה או מזרקות לגג כמו בדוגמה כאן. מפרוסות במראה אבן עבודת יד מופחתות משקל
המחיר בהתאם לגודל. המחיר יכול להיות פחות או יותר בהתאם לגודל ומורכבות העבודה.