Loading...

מזרקות סולריות -מזרקת מים ירוקה

330.00 250.00

מזרקות מסוג מזרקות סולריות ירוקות ללא חשמל עם תאים סולרים, בתמונה מזרקות מים סולריות בדוגמא עם אבן בזלת וחלוקים בקערת זכוכית