Loading...

מזרקת מים בזלת קוטר 80 ס"מ עד 90 ס"מ

2,200.00 1,750.00

מזרקת בזלת קוטר 80-90 סנטימטר מדהימה שופעת מים.  צליל מים מדהים. ניתן לקבל דומה בקוטר 70 ס"מ . המחיר זהה. ניתן לקבל גם עם ראש מפל במראה גזע עץ.

שימו לב
משנת 2019
כעת הצלחנו לעשות קערות יפות יותר : שטוחות יותר ולא עמוקות כמו שהיה ופתוחות יותר המראה כעת יותר יפה ניתן לראות אותם ב 2 התמונות האחרונות בדף
הם סביב 90 סנטימטר