Loading...

מפל מדרגות בזלת לגינה/מרפסת

1,790.00 1,200.00

​מפל מים בזלתי לגינה או מרפסת עם צמחית מים. למקום מוצל. ערוץ נחל שמשמיע צליל מים של נחל אמיתי שמפכפך מברכה לברכה.