Loading...

מפל מים מדרגות בזלת לגינה/מרפסת

850.00

​מפל מים בזלתי לגינה או מרפסת עם צמחית מים. למקום מוצל. ערוץ נחל שמשמיע צליל מים של נחל אמיתי שמפכפך מברכה לברכה. המחיר =+-בהתאם לגודל הזמנה אישית לפי גודל שתרצו