Loading...

מפל מים לגינה מכורכר

780.00

מפל כורכרי קוטר 70 ס"מ . במרכז אבן כורכרית. ניתן לקבל עם צמחים בתוך הקערת המפל או ללא צמחים כפי שמוצג כאן. צליל מים נעים לאוזן ועשיר בצלילים אודות לאבן הכורכרית המיוחדת שנבנת  מכמהאבני כורכר ביחד.