Loading...

מפל מים מערה כחולה

4,000.00 2,700.00

מזרקות אומנותיות מפוסלות, מפל מים מפוסל עם מערה כחולה, עבודת יד ייחודית במראה אבן גלילית, המים זורמים  בראש הסלע מברכה לברכה,
בברכה השלישית המים זורמים ב2 אופנים, גם יורדים בנחלים קטים מראש הסלע למטה  וגם מחלחלים בנטיפים לתוך מרכז הסלע שבתוכו מערה מוארת באור כחלחל,
מסביב ניתן לשים צמחים בהתאם למיקום המזרקות, ניתן לשים בגינה עם צמחיה המתאימה לגינה וניתן לשים בבית עם צמחיה שתתאים לבית.
בתמונה קשה לראות את המים ואת חדות מראה הסלע מומלץ להגיע לראות בעיניים, צליל עשיר של המים