Loading...

מפל מים קטן לבית מבטון וחלוקי נחל

360.00 250.00

מפל מים קטן לבית מבטון וחלוקי נחל. במרכז שלוש חלוקי נחל מיוחדים שנבנו זה על זה בהרמוניה ומפיקות צליל מים נעים הכל בתוך קערת בטון טבעית