Loading...

מפל מים קטן לבית מקרמיקה עבודת אומן

420.00 370.00

מפל מים קטן לבית מקרמיקה ייחודית עבודת ידי אומן במרכז ראשי קרמיקה מיוחדים שנבנו זה על זה בהרמוניה ומפיקות צליל מים נעים הכל בתוך קערת קרמיקה טבעית